Δημοσιευμενο Εργο

Tetrakosaris - episode 2 - Neos Mplek - Issue 10
Tetrakosaris - Episode 1 - Neos Mplek - Issue 9
Mythos - B Period - Issue 03
Mythos - B Period - Issue 02
Mythos - A Period - Ιssue 01
Small Hero 2008
Far West Legend #2
Zine Of Synergy No2
Apogonoi ton Ell #4
Apogonoi ton Ell #3
APOGONOI TON ELL #2
APOGONOI TON ELL #1

COMMISIONS

Παραγγελίες Σκίτσων
Εκδόσεις Μικρός Ήρως
School Of Rock

You Tube

Subscribe to our mailing list

* indicates required